Warsztaty dla nauczycieli

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI, KTÓRZY UCZESTNICZYLI W WARSZTATACH z cyklu

„Praca z dzieckiem/uczniem niepełnosprawnym w warunkach przedszkola/szkoły” po odbiór zaświadczeń w godzinach pracy Sekretariatu Poradni.