Scenariusze

Niepełnosprawność intelektualna

  1. adobe-icon-02Wskazówki do opracowania indywidualnego programu edukacyjnego dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim
  2. adobe-icon-02Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  3. adobe-icon-02Program edukacyjno-terapeutyczny dla uczennicy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  4. adobe-icon-02Program zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczennicy niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim