Programy

Zaburzenia zachowania

  1. adobe-icon-02Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów gimnazjum oparty o metodę TZA-ART

Profilaktyka

  1. adobe-icon-02Program działań wspierających szkołę w pełnieniu przez nią funkcji profilaktycznej w pracy z młodzieżą i rodzicami – uwaga na dopalacze

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)

  1. adobe-icon-02Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole