Dokumenty

Zgłaszając dziecko należy skompletować i złożyć w Poradni całość dokumentacji odpowiadającej danej formie pomocy. Wszystkie dostępne dokumenty są w formacie PDF, aby je pobrać należy kliknąć odpowiednią nazwę.

Niepowodzenia szkolne

Trudności w czytaniu i pisaniu – jednak dziecko nie ma problemów z opanowaniem materiału
  1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
  2. adobe-icon-02Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu – wypełnia nauczyciel polonista
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
  4. Poprawione dyktanda lub zeszyty – najlepiej z klas początkowych szkoły podstawowej

Ogólne trudności w nauce – problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości

  1. adobe-icon-02Zgłoszenie na badanie (pdf)Zgłoszenie na badanie (doc) – wypełniają rodzice lub opiekunowie
  2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka

Dokumenty składane do Zespołu Orzekającego

Wczesne wspomaganie w rozwoju
  1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
Nauczanie idywidualne
  1. adobe-icon-02Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
  2. adobe-icon-02Opinia wychowawcy klasy o uczniu